test studijních předpokladů

test, který neověřuje znalosti v daném oboru či všeobecný přehled, nýbrž předpoklady ke studiu. V České republice jsou nejvýznamnějšími příklady TSP MU (Test studijních předpokladů Masarykovy univerzity) a test obecných studijních předpokladů společnosti Scio, který je používán v rámci Národních srovnávacích zkoušek a slouží jako vstupní test na desítky fakult