studijní poradci

studenti, poskytují (většinou) nově nastoupivším studentům rady, které se týkají průchodu studiem. Působí na některých VŠ, např. na Masarykově univerzitě v Brně