Spin-off

firma, která vznikla na půdě vysoké školy či jiné akademické instituce. Příkladem jsou některé firmy založené ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně