SIS

studijní informační systém, pod touto zkratkou je často míněn informační systém používaný Univerzitou Karlovou a přejatý dalšími VŠ, jako např. JAMU