Scio

latinsky „vím“, soukromá společnost zabývající se testováním, která mj. pořádá Národní srovnávací zkoušky, které na mnoha fakultách nahrazují přijímací zkoušky