Národní srovnávací zkoušky

zkoušky porovnávající úroveň středoškolských studentů sloužící jako přijímací zkoušky na některé fakulty. Testují obecné studijní předpoklady i znalosti z jednotlivých předmětů, jsou organizovány společností Scio.