Program Employee Assistance - benefit nejen pro zaměstnance

Blížící se konec roku jde ruku v ruce, zejména pro personální oddělení, s tvorbou a plánováním nejen procesů motivování a hodnocení zaměstnanců, ale také s hledáním těch nejlepších benefitů, které budou pro zaměstnance jak výbornou odměnou, tak skvělým motivátorem směrujícím k rozvoji a růstu organizace jako celku.

Vhodnou a zajímavou formou benefitu může být pro vaši organizaci program Employee Assistance, který slouží zaměstnancům jako forma podpory při řešení problémů v osobním životě.

Služba vychází ze skutečnosti, že v současné době tráví normálně pracující člověk v práci minimálně osm hodin denně. Standardem se pomalu stává i to, že je nutné tento čas prodloužit, ať už kvůli zakázkám, klientům, nadřízeným nebo jen kvůli vlastní potřebě či ctižádosti. Čas a prostor na řešení osobního života a problémů se nenápadně zkracuje, a to zejména když rozšíříme náš život o oblast partnerskou a rodinnou, kdy je nutné řešit jiné problémy kromě těch našich. Ztrátou vlastního prostoru a nemožností problémy malého i velkého charakteru řešit roste i potřeba si o nich alespoň promluvit a snížit tak nepříjemnou a zatěžující tenzi. Často je práce jediná, která poskytuje tento prostor a dochází v ní k prolínání dvou základních oblastí života – pracovního a osobního. V reálném fungování společnosti se tento fakt odráží nejen v řešení soukromých problémů mezi zaměstnanci v pracovní době či v prodlužování poledních přestávek, ale i v samotné pracovní nespokojenosti, frustraci, snižování kvality práce, nepozornosti, z toho plynoucích úrazech nebo absencích z důvodu pracovní přetíženosti nebo choroby.

Některé společnosti tento problém řeší firemním psychologem. Zde se ale stává kamenem úrazu na jedné straně strach zaměstnance z možného úniku důvěrných informací o něm a na straně druhé časová omezenost psychologa.

Služba Employee Assistance přináší zaměstnavateli vyřešení všech výše uvedených problémů. Je založena na principu důvěrné konzultační služby, kterou externě zajišťují zkušení a kvalifikovaní odborníci s dlouholetou praxí. Program Employee Assistance poskytuje nejen pomoc psychologickou, ale i pomoc právní a finanční povahy.

Zkušení odborníci – psychologové, psychoterapeuti, právníci a finanční poradci jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Konzultační služba zahrnuje telefonické a e-mailové poradenství, individuální osobní konzultace, dále chráněný přístup na specializované www stránky a různé tematické workshopy dle zájmu a potřeb zaměstnanců a organizace. Program nabízí i možnost rozšíření služby o rodinné příslušníky a osoby žijící ve společné domácnosti.

Zaměstnanci je garantováno, že zaměstnavateli o něm nebudou sdělovány jakékoli informace. Možnost identifikace konkrétního zaměstnance, který služeb Employee Assistance využil, je vyloučena.

Zaměstnavateli jsou poskytovány pouze souhrnné statistické údaje o celkovém využívání programu Employee Assistance v rámci celé organizace, případně také preventivní doporučení opírající se o analýzu nejčastěji řešených témat.

A jak program funguje?

Služeb Employee Assistance může využít každý zaměstnanec, který je do programu zařazen, jeho čerpání služeb je pro něho samotného bezplatné. Program hradí zaměstnavatel formou měsíčních poplatků v závislosti na rozsahu služeb a počtu zaměstnanců, kteří jsou do programu zařazeni.

Program Employee Assistance přináší výhody nejen zaměstnancům, ale také zaměstnavatelům. Zahraniční výzkumy opakovaně ukázaly, že investice do těchto programů se firmám vyplatí.

Zdroj: HR News

Další články k tématu