Lépe připraven, více odměněn

Pracovní trh a jeho struktura se za posledních několik desetiletí výrazně proměnily. Celoživotní vzdělávání, změna profese a rekvalifikace se staly charakteristickými jevy moderní doby. Kde jsou ty časy, kdy se člověk vyučil řemeslu nebo profesi, a s touto kvalifikací si vystačil po zbytek života?  Kdo z nás dnes může uvést jako předmět své obživy jednu jedinou profesi a to navíc během celého svého života? Zatímco náš dědeček se celý život živil například jako řidič a babička jako sekretářka, naše a budoucí generace mívají mnohem rozmanitější profesní životopis.

DSC_6516

Dle statického průzkumu Evropané střídají zaměstnání přibližně každých 5 až 10 let. Češi nejčastěji odcházejí ze zaměstnání v prvních dvou letech po nástupu. Nejobvyklejšími důvody pro změnu profesní kariéry jsou proměny životního stylu (svobodným lidem například po založení rodiny již nemusí vyhovovat časté služební cesty), zhoršení vyhlídek na dobrou práci ve vašem oboru (změny v technologii, ekonomice a samotném oboru mohou způsobit pokles vašeho zájmu o danou pracovní profesi), finanční motivace, stresující prostředí, monotónní či rutinní práce nebo pocit vyhoření.

Jak často měnit zaměstnání?

Během přijímacích řízení personalisté věnují pozornost tomu, jak dlouho uchazeč pracoval pro jednotlivé zaměstnavatele, respektive jak často daná zaměstnání střídal.  Četné pracovní přesuny budí dojem nestability a neschopnosti navázat hlubší vztahy. Pokud zůstáváte příliš dlouho na jedné pozici, můžete být zase obviněni z nedostatku flexibility a snahy o rozvoj vaší kariéry. Co je optimální a jak dlouho setrvávat na jedné pozici, případně v jedné organizaci, záleží vždy na dané firmě.  Většina personalistů doporučuje změnit zaměstnání cca po 5 až 10 letech. V opačném případě člověk „ustrne“ a nijak se profesně nerozvíjí.

Nejlepší je tak průběžné sebevzdělávání a získávání nových zkušeností z rozmanitých oborů a odvětví. Zvýší se tak vaše profesní kvalifikace a stejně tak možnosti vašeho uplatnění na trhu práce.

Z jakých kurzů můžete vybírat?

Mezi nejvíce poptávané rekvalifikační kurzy v současné době řadíme:

Oblíbené jsou rovněž kurzy angličtiny které zvyšují možnost uplatnění zaměstnanců v zahraničních firmách.

pocitacova ucebna

Jak kurzy probíhají?

Vzdělávací a rekvalifikační kurzy probíhají v malých skupinkách v prostorách vzdělávacího střediska v centru Prahy. Jednotlivých kurzů se obvykle účastní 5 až 15 posluchačů. Lektoři jsou profesionálové, kteří mají nejen učitelské dovednosti, ale především bohaté praktické zkušenosti. S nadšením a ochotou své znalosti předávají posluchačům. Rekvalifikační kurzy obvykle probíhají po dobu jednoho měsíce a jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném složení absolventi získají osvědčení profesní kvalifikace nebo certifikát o absolvování kurzu.

Pro koho jsou kurzy vhodné?

Administrativní kurzy


Každý uchazeč o práci v administrativě musí především dobře ovládat práci s počítačem, dále musí být schopen vytvářet a zpracovávat pracovní písemnosti, komunikovat telefonicky i e-mailem, obsluhovat datovou schránku, plánovat a organizovat harmonogram, podílet se na běžných administrativních úkolech a reprezentovat společnost a její firemní kulturu. Administrativní kurzy tak obsahují celou řadu praktických dovedností, které představují nezbytné kvalifikační předpoklady pro celou řadu kancelářských nebo úřednických profesí.

Kurzy marketingu

Marketing a reklama jsou mimořádně rychle se rozvíjejícím odvětvím, které láká především kreativní a tvůrčí osobnosti. Kurzy jsou určeny pro úplné začátečníky v oboru i pro reklamní odborníky, kteří chtějí rozšířit své poznatky a dovednosti v některém ze specifických marketingových odvětví – online marketing, offline marketing nebo třeba event marketing. Na kurzu se posluchači naučí strategicky plánovat a navrhnou si i vlastní komunikační kampaň.

Manažerské kurzy

Manažerská profese je všestranně náročné povolání. Nároky jsou kladeny nejen na technické dovednosti zaměstnanců, ale i na jejich psychologické a komunikační dovednosti. Rekvalifikační kurzy rozšiřují teoretické znalosti z oblasti ekonomie, daňové evidence, práva, zákoníku práce, personalistiky a psychologie. Rozvíjejí kreativitu, obchodní myšlení a schopnost plánování.  Posilují komunikační dovednosti, argumentaci, vyjednávací techniky a osobní rozvoj.

ucebna_b

Kurzy pro podnikatele

První podnikatelské krůčky nebývají jednoduché. Vzdělávací kurzy orientované na podnikatele nabízejí proto užitečné informace a rady do začátku podnikání. Posluchači se seznámí s ekonomickými, daňovými a právními nezbytnostmi. Sestaví si vlastní podnikatelský plán a vypracují vzorové daňové přiznání. Naučí se pohlížet na podnikání z perspektivy ekonoma, obchodníka i reklamního odborníka.

Kurzy účetnictví, mezd a daní

Každá firma nebo podnikatel potřebuje zodpovědné a pečlivé ekonomy. Účetnictví zpracované dle platných zákonů je povinností každé organizace. Máte-li rádi jistoty, pravidla a jasný řád, je pro vás finanční odvětví tou správnou volbou.

(Článek je komerční prezentace Centra služeb pro podnikání)

Další články k tématu