Komunikační dovednosti pro vůdce a manažery

Vůdcové a manažeři potřebují rozdílné dovednosti. V určitých směrech se sice překrývají, přesto však jde o specifické věci. Vůdcové potřebují především schopnost vidět věci z širšího pohledu a rozhodovat o důležitých úkolech a cílech. Manažeři by naopak měli vynikat v tom, jak úkoly a cíle plnit. Pro vůdce i manažery jsou zásadní komunikační dovednosti – mluvení, psaní, prezentování, naslouchání, prodávání a přesvědčování.

Vůdcové by měli dále rozvíjet:

– vizi a schopnost zapojit tým do společných cílů,

– odvahu a přesvědčení k plnění svých záměrů a složitému rozhodování,

– čisté úmysly a sebevědomí,

– humor a pokoru,

– empatii a hluboké pochopení pro priority,

– schopnost inspirovat ostatní k nadšení a sebedůvěře,

– sebedůvěru – nikoli aroganci,

– důvěryhodnost a morální sílu,

– přístup „vůdce služebníka", který slouží druhým, nikoli sám sobě.

Manažeři by měli dále rozvíjet:

– sebeřízení a schopnost určovat priority na základě širší perspektivy,

– schopnost spolupráce v rámci týmu,

– plánování a plnění úkolů,

– schopnost rozhodování,

– vyrovnanost a sebedůvěru za všech okolností,

– schopnost řešit konflikty,

– osobní disciplínu a schopnost plnit závazky vůči sobě samým,

– osobní rozvoj a oddanost vůči zdokonalování svých znalostí a schopností,

– pružnost a schopnost rychle se přizpůsobovat měnícím se podmínkám,

– delegování a důvěru v druhé a jejich schopnosti.

Zdroj: EduCity CZ

Další články k tématu