Jak vycházet se špatným šéfem

 

Určitou útěchou může být, že jistě nejste sami, kteří mají ke svým šéfům výhrady. Výsledek jedné studie ukázal, že téměř 80 % zaměstnanců shledává svého šéfa špatném manažerem, který nemá o řízení lidí ponětí. Dokonce se někdy říká, že lidé nemění práci, ale své šéfy.

 

Na druhou stranu však připomeňme jiný výzkum – ten naopak říká, že více než tři čtvrtiny zaměstnanců si uvědomují nelehký a složitý úděl manažera. Z tohoto výzkumu také vyplynulo, že nejvíce ceněnými vlastnostmi šéfů jsou:

 • vedení lidí na zásadě vlastního příkladu
 • silné morální a etické cítění
 • věcná znalost oboru, kompetence
 • čestnost
 • všeobecná inteligence
 • individuální přístup k zaměstnancům 

 

V hlavní roli chemie

Vztah podřízený – nadřízený je vždy vztahem dvou lidí. Pro jednoho člověka může být nadřízený peklem pro jiného ten samý šéf je anděl. Pokud jste člověk, který potřebuje přímé řízení, například, budete velmi nešťastný u nadřízeného, který je často nepřítomen a svým podřízeným dává velkou volnost. U toho samého šéfa bude velmi spokojený člověk, který má rád vysokou míru samostatnosti a autonomie při plnění svých úkolů.

 

Podobné nesrovnalosti a nedorozumění mohou vznikat ve vztahu extrovert X introvert, člověk, který má i jiné koníčky než jen práci X workoholik a podobně. Proto se vždy ptejme: Jak vychází můj šéf s ostatními zaměstnanci? Vadí můj šéf jen mě nebo většině jeho podřízených?

 

Dobrou radou, jak lépe vyjít se svým šéfem může být tato: Snažte se porozumět (možná skrytým)  motivům jednání svého nadřízeného.  Ty mohou být zcela jiné, než si myslíte nebo než se navenek jeví. Několik příkladů, jak na to, následuje.

 

 

Slabý manažer
Vaše pocity a dojmy: Nikdy se vás nezastane. Vyhýbá se jakémukoliv riskování. Jeho doporučení a pokyny jsou vágní, jeho postoje jsou nejasné a bez rasance.

 

Motivy nadřízeného: Může jít o typ člověka, který chce být oblíben u všech. Má nerad konflikty. Může to být manažer, který je natolik zaneprázdněn, že nevidí problém. Často to také bývá člověk, který se lépe než na manažerskou roli hodí do nějaké samostatné výkonné pozice. Chybí mu dovednost vést lidi.

 

Jaký zvolit přístup: Zkuste identifikovat, co je příčinou jeho jednání.

 • Pokud například zjistíte, že je to člověk, který potřebuje být všemi oblíben, a proto se vyhýbá řešení sporných situací, vyhněte se pokud možno komunikaci s ním, která je příliš emocionálně laděna. Jednejte spíše věcně a racionálně. Pokud je to možné, řešte problém vlastními silami.
 • Pokud jste nabyli dojmu, že váš nadřízený je člověk, který se více než řízením lidí zabývá vlastní prací a chová se jako individualista, převezměte iniciativu a snažte se v komunikaci s ním nastavit určité parametry vaší práce a způsobu zpětné vazby, kterou potřebujete. Vyžádejte si aktivně sami čas, kdy se vám šéf bude věnovat.
 • Pokud máte opravdu problém s tím, že váš nadřízený postrádá základní manažerské dovednosti, nezbývá, než se obrátit na jeho nadřízeného. Ano, není to úplně jenoduché řešení a nese s sebou určitý risk, avšak, pokud k takovému závěru dospějete například s více svými kolegy a po zralé úvaze, můžete prospět nejen sobě, ale celé firmě.

Černobílý manažer
Vaše pocity a dojmy: Člověk, který neumí rozlišit nuance či rozdílný kontext. Ve svých rozhodnutích zaujímá vyhraněná stanoviska a nepřihlíží k okolnostem. Může působit dojmem, že má nízké IQ. Jeho postoje působí nepevně, dojmem “kam vítr, tam plášť.
Motivy nadřízeného: Může jít o člověka, který je orientován na fakta a nerad se zabývá argumentací, o které ví, že může být různě zkreslena či přikrášlena. Může jít o člověka, kterému chybí jistota a obává se špatného rozhodnutí.
Jaký zvolit přístup:

 • Pokud je problémem styl myšlení nadřízeného s orientací pouze na fakta, přizpůsobte svou komunikaci. Vykreslování okolností a předkládání vašich názorů a myšlenek je plýtvání časem. Zaměřte se na čistá fakta a poskytujte informace tak věcně, jak jen to je možné.
 • Je-li příčinou nejistota nadřízeného, ať už proto, že je méně zkušený či jiného důvodu, zkuste diplomatickou cestou naznačit nadřízenému svůj názor či vhodným způsobem nastiňte několik možností řešení v závislosti na různých podmínkách a zdůrazněte klady a zápory jednotlivých řešení.

Manažer kariérista
Vaše pocity a dojmy: Veškeré jeho činění je podřízeno tomu, aby “vypadal dobře”. Podpoří vás jedině v případě, že mu to přinese kladné body na vyšších místech. Působí slizce. Hraje hry. Podřízených využívá pro své kariérní cíle.

Motivy nadřízeného: Možná je to člověk, který věří, že kariéra je to hlavní, co jej učiní šťastným. Nebo potřebuje kariéru pro vlastní pocit sebevědomí. Možná také měl despotického některého z rodičů.

Jaký zvolit přístup:

 • Podpořte jeho vysokou potřebu sebepotvrzení tím, že jej “necháte dobře vypadat”. Sami se zaměřte na “vysoce hodnotnou” práci a buďte však připraveni, že se možná stanete středem zájmu vy…

Ještě než se rozhodnete změnit šéfa

…zkuste naše rady.

Ujistěte se, že všechno děláte dobře
První rada zní, upřímně zanalyzujte své konání a jednání. Jak zvládáte svou práci? Děláte občas nějakou chybu? Je vaše pracovní nasazení dostatečné? Jsou výsledky vaší práce na dobré úrovni? Budete-li k sobě opravdu upřímní, naleznete určité rezervy. Vymyslete způsoby, jak využít všech vašich schopností k tomu, abyste svou práci dělali ještě lépe.

Sepište si přehled všech špatných jednání svého nadřízeného
Může to být pro vás dobrá zkušenost. Sepište si vše, co byste svému šéfovi vytkli. Nechte seznam několik dní ležet a poté si jej opět přečtěte. Přidejte nové poznatky případně vymažte to, co vám momentálně nepřipadá relevantní. Nyní setřiďte jednotlivé body od toho, co považujete za nejhorší k tomu nejméně špatnému. Vezměte si první dva či tři “nejhorší” body a zkuste navrhnout, jak by se šéf měl rozhodnout správně. Zde se nenechte zachvátit vztekem či sarkasmem. Pak můžete toto “správné” vaše řešení ukázat svému příteli, kterému důvěřujete a který není v dané situaci zainteresován.

 

Jestliže cítíte, že “vaše řešení” je opravdu to pravé a pozitivní, domluvte si schůzku se svým šéfem.  Nejlépe mimo kancelář – na snídani či obědě. Své emoce ponechte venku, buďte ale připraveni na ty šéfovy. Možná zjistíte, že váš nadřízený je otevřeným člověkem, který rád prodiskutuje váš názor a možná si z něho i něco odnese pro svá příští rozhodnutí. Je ale také možné, že schůzka skončí špatně.

 

Pište si “deník” incidentů
Zapište si každé špatné jednání svého nadřízeného. Snažte se formulovat fakta, nepodléhejte subjektivním emocím, nesuďte. Pouze si zapište událost a dokumentujte, jaký měla vliv na vaši práci, případně práci vašeho oddělení, týmu apod. Možná zjistíte, že tento proces je pro vás dobrým způsobem, jak neutralizovat stres či negativní pocity, které by jinak zůstaly ve vás. Tento deník může sehrát svou roli například i v budoucnu – můžete jej použít v případě, že ve vaší společnosti bude probíhat koučing.

Najděte mentora pro vaši firmu
Pokud firmu, kde pracujete máte opravdu rádi a pouze vám vadí váš šéf, zkuste navrhnout managementu tzv. “mentoring”. Je to určitý způsob výcviku a zvyšování kompetencí zaměstnanců na různých úrovních. Mentor pomáhá v mnoha směrech a poskytne rady, které prospějí celé firmě, nejen špatnému šéfovi.

Řekněte o svém špatném šéfovi jeho nadřízenému
Ač to zní logicky, že firemní management by měl mít na srdci prospěch firmy a zájem na tom, aby jednotliví nadřízení byli výkonní a efektivní, je nutno varovat, že se může stát, že tento váš krok může mít za následek velmi rychlé ukončení vašeho působení ve firmě. I proto jej uvádíme jako poslední.

 

Závěrem připomeňme, že nejhorší, co můžete v situaci, kdy nejste se svým nadřízeným spokojeni, udělat, je nedělat nic.

 

Ve zkratce pro zkratkovité

 • Jednejte profesionálně za všech situací.
 • Nenechte ovlivnit svůj výkon a pracovní produktivitu “špatným” šéfem.
 • Nekonfrontujte svého šéfa v emocionálně vypjatých situacích.
 • Navrhujte  schůzky a jednání v zájmu konstruktivního řešení situací.
 • Najděte  si způsob, jak ventilovat svůj hněv a frustraci ze svého šéfa, blokujete-li svůj stres v sobě, může to mít špatný vliv na vaše zdraví. Avšak nečiňte tak společně se svými kolegy. Najděte si způsoby mimo pracoviště.
 • Neočekávejte,  že se váš šéf změní.
 • Hodnoťte své pracovní působení a výsledky, hledejte způsoby, jak se zlepšit, avšak nedávejte si vinu za špatného šéfa.
 • Volte rozhovor s nadřízeným svého šéfa až jako poslední možnost, jak řešit situaci.
 • Poohlédněte se  po možnostech přesunu do jiného oddělení v rámci firmy.
 • Udržujte  si přehled o pracovních příležitostech na trhu a aktuální CV pro případ, že se rozhodnete změnit práci.

Další články k tématu