Efektivní komunikace: Kde začít?

Schopnost efektivně komunikovat je zásadní v každé profesi, řadě lidí však chybí. Dobrá zpráva je, že se jí lze učit. Článek shrnuje několik kroků, u nichž je třeba se zdokonalováním v komunikaci začít.

– Ať už komunikujete ústně nebo písemně, vždy se přizpůsobte publiku a vztahu, který s ním máte. Komunikujte tak, aby vám rozuměli. Zachovejte respekt.

– Mluvte k věci. Neskrývejte skutečný smysl toho, co říkáte. Nepředpokládejte, že druzí sami poznají, co je důležité.

– Sledujte řeč těla. Buďte otevření, nestavte se do defenzivy.

– Sledujte, kam se stavíte když s někým komunikujete. Nestůjte příliš blízko, aby to druhým nebylo nepříjemné. Dopřejte dostatek prostoru.

– Poslouchejte, poslouchejte, poslouchejte.

– Nebojte se klást otázky, pokud něčemu zcela nerozumíte.

– V obchodní komunikaci pomáhá, ukončíte-li jednání shrnutím hlavních bodů a rozhodnutí, o kterých jste mluvili. Ušetříte tím čas do budoucnosti.

– Na složité telefonní hovory se připravujte předem tak, že si ujasníte (nikoli doslovně sepíšete), o čem budete mluvit. Když budete znát svůj cíl, budete se cítit uvolněněji.

– Poskytujte zpětnou vazbu, abyste ukázali, že posloucháte.

Zdroj: EduCity CZ

Další články k tématu