Český management stárne. Průměrný ředitel má 50 let

Mít ve vedení společností mladé lidi ještě stále není pro Česko typické. Průměrný manažer má u nás padesát let. Jak vyplývá z průzkumu Deloitte Corporate Governance v Česku, za posledních deset let se tento věk zvýšil o dva roky.

Celkový podíl padesátníků a starších osob mezi českými manažery činí zhruba 45 procent. Od začátku nového tisíciletí došlo k nárůstu o tři procenta. Podle studie v Česku přibývá starších osob ve vedení firem rychleji než ve světě. 

Samotné zvyšování věku manažerů je totiž celosvětovým trendem, rozdílná je ale startovací čára. "Zatímco průměrnému českému manažerovi bylo v roce 2000 zhruba 48 let, průměrný manažer ve státech EU a v USA byl už tehdy padesátník," uvádí autoři.

Podle těch mělo Česko v devadesátých letech mladší manažery především v důsledku porevolučních změn ve vedení podniků, kdy chyběla celá jedna generace odborníků.

"Do budoucna očekáváme, že budeme dohánět svět a rozdíly se budou snižovat," myslí si Jan Spáčil z Deloitte.

Přibylo i šedesátníků

K zestárnutí pracovníků došlo především v dozorčích radách společností, kde počet padesátníků stoupl o více než pět procent. Ve statutárních orgánech firem jich zůstalo přibližně stejně.

Tato fakta podle studie rovněž kopírují trendy v cizině. "Ačkoliv historicky v kontrolních funkcích zasedají starší lidé než v řídících, u nás tento trend může souviset i s tím, že do dozorčích rad se v řadě firem přesunuli bývalí manažeři z porevoluční doby nebo se tyto někdy dobře placené funkce staly trafikami pro vysloužilé politiky a úředníky," komentuje Spáčil.

Za posledních deset let vzrostl i počet šedesátníků ve vedení firem. Na počátku tisíciletí jich zasedalo ve vysokých funkcích 9 procent, o dvanáct let později už jich bylo 14  procent . Mírný nárůst zaznamenali i manažeři v nejstarší věkové kategorii nad 65 let, kde poměr vzrostl ze 3 procent na 4,5 procenta.

"Nejstaršímu českému manažerovi z elitní stovky největších firem je 79 let, nejmladšímu naopak 21 let. Ti nejstarší zasedají zpravidla v orgánech tradičních průmyslových podniků a důlních společností, naopak u mobilních operátorů a IT firem je padesátník spíše vyjímkou," shrnuje Spáčil.

Deloitte se ve svém průzkumu, který studoval věkové složení lidí ve statutárních orgánech, dozorčích radách a na pozicích prokuristů, zaměřila na sto největších firem v České republice.

Zdroj: aktualne.cz

Další články k tématu