Anna Petrášová: Koučink uvolní skrytý potenciál (Deník E15)

Marta Anna Petrášová stojí v čele pražské pobočky Mezinárodní asociace koučů (International Coach Federation), jedné ze tří profesních asociací v České republice. Koučink podle ní dělá lidi kreativnějšími i zodpovědnějšími za jejich práci, což paradoxně může narážet na kulturu firmy.

* Co z vašeho pohledu může koučink dát firmě?
Koučink je pro firmu externím zdrojem, který jí může pomoci najít nové cesty a nové řešení. Je to také metoda pro rozvoj manažerských dovedností a schopností pracovníků. Pomáhá jim plnit cíle, jež se stanoví. Může pomoci i pracovníkům, kteří jsou z hlediska své odbornosti pro firmu důležití, ale nemají úplně vyvinutou schopnost vést lidi a komunikovat.

* Nebojuje tak koučink o své místo se všemi možnými tréninky manažerských dovedností?
Jen na první pohled. Koučink má jinou úlohu. Učí člověka hledat zdroje v sobě, najít svou cestu podle toho, co chce a o čem si myslí, že by bylo nejlepší. Proto také tvrdíme, že je mnohonásobně efektivnější než trénink nebo školení, jejichž uplatnění v praxi je podle výzkumů velmi nízké.

* Pokud ale vezmeme v úvahu změnu z důvodu vnějších okolností, například pokles odbytu, zakázek, chce firma právě v tuto chvíli investovat do koučinku?
Koučink je možná překvapivě vhodná metoda při krizovém řešení. Pro situace, kdy je málo času, navíc panují obavy a bariéry, koučink funguje. Umí totiž uvolňovat potenciál nejen v lidech, ale i v krizových podmínkách. A ty jsou v době ekonomické krize časté.

* Jak ale přesvědčujete manažery, aby dali přednost koučinku například před krizovým managementem?
Vysvětlujeme, že koučink má krátkodobý i dlouhodobý efekt. Z krátkodobého hlediska se zaměří na konkrétní cíl, tedy dosažení konkrétních byznys výsledků, ať už v podobě čísel, nebo vedení týmu. V dlouhodobějším horizontu působí na rozvoj osobnosti.

* Chodí dnes spíš koučové za firmami, nebo firmy za kouči?
Obojí. Velké nadnárodní firmy často hledají do svých programů konkrétní kouče. Jindy kouče firmy oslovují na základě doporučení nebo předchozího kontaktu.

* Podle čeho by si manažeři měli vybírat svého kouče?
Jako klient bych se zajímala o to, jaký trénink, výcvik a kurz má kouč za sebou, jestli byl akreditovaný a jestli trval alespoň několik měsíců. Potom bych určitě chtěla vědět, jaké má zkušenosti, tedy počet hodin a počet klientů. Ptala bych se také, jestli má vlastního kouče, zda se přihlásil k nějakému etickému kodexu a jestli je držitelem certifikátu profesní organizace.

* Který typ firem využívá koučink v Česku nejvíc?
Velké banky, telekomunikační firmy, velké korporace, farmaceutické firmy, IT, automobilový průmysl. Těch firem je spousta a na segmentu tady moc nezáleží.

* Liší se české a zahraniční firmy v přístupu ke koučinku?
Firmy se spíše liší v míře otevřenosti. Myslím tím, že víc otevřená koučinku bude firma, která má plošší strukturu, kde hierarchie nebude tak strmá. Firma, která chce a potřebuje mít samostatné lidi s velkou zodpovědností. Pro firmu s takovou firemní kulturou je koučovací styl víc přirozený, víc mu rozumí a věří. Více se dočtete v týdeníku Strategie

Zdroj: Deník E15

Další články k tématu