8 principů získávání nových zákazníků

Úspěšní obchodníci se nezaměřují jen na prodej svým současným zákazníkům, ale aktivně se věnují i získávání nových potenciálních zákazníků. K tomu je zapotřebí mít plán, jak oslovování nových zákazníků zapojit do každodenního pracovního rozvrhu. Článek na portálu Businessbrief.com shrnul osm základních principů úspěšného získávání nových zákazníků.

Soustřeďte se na hledání správných potenciálních zákazníků

Neztrácejte čas těmi, kteří nepotřebují ani se nezajímají o to, co prodáváte.

Sledujte dlouhodobý horizont

Nedívejte se na získávání nových zákazníků jako na jednorázovou událost, ale jako na proces.

Seznamte se s potenciálním zákazníkem dříve, než mu budete volat

Snažte se zjistit co nejvíce o jeho firemní kultuře a obchodním rozhodování.

Nabízejte hodnotu

Co potenciální zákazník získá investicí do vašeho produktu a jak mu to budete vysvětlovat?

Nejdříve poslouchejte

Poslouchejte a ptejte se, pak prodávejte.

Načasujte prodej

Každé odvětví má vhodnou dobu pro budování obchodních vztahů a rozvrhování schůzek.

Pomozte potenciálním zákazníkům ujasnit si myšlenky

Zákazníci ne vždy vědí, co chtějí. Ptejte se, jakým problémům čelí.

Zaměřte se na bývalé zákazníky

Mnozí z nich mohou být připraveni koupit váš nový výrobek či službu.

Zdroj: HR News

Další články k tématu