7 tipů pro krátké, ale efektivní hovory se zaměstnanci

Hrozí se vaši manažeři mentorování a „vůdcovských" rozhovorů s podřízenými? Článek popisuje sedm cest, jak tuto zkušenost udělat méně bolestnou a naopak více efektivní.

– Mějte plán. Nejúspěšnější vůdcové si vyčlení trochu času, aby si ujasnili účel konverzace, na co se ptát a jakých výsledků dosáhnout.

– Zachovejte jednoduchost. Síla dvacetiminutového rozhovoru spočívá v tom, že je zacílený a obě strany vědí, o čem je.

– Pečujte o vzájemný vztah. Manažeři neustále bojují s časem a cítí tlak na to, dělat věci rychle. V tomto spěchu pak upřednostňují momentální úkoly před vztahy. Budování a udržování vztahů vyžaduje stejnou pozornost jako plnění úkolů.

– Pozorně naslouchejte. Zaměstnanci si často stěžují, že jim manažeři nenaslouchají. Naslouchání je třeba ukázat tím, že rozumíte. Parafrázujte, co bylo řečeno, ptejte se a ujišťujte, že jste vše plně pochopili.

– Jasně vyjádřete očekávání. Zaměstnanci si stěžují také na to, že nevědí, co přesně se od nich chce. Vůdcové a manažeři by nikdy neměli předpokládat, že zaměstnanci jejich očekávání pochopí sami. Ujistěte se, že pochopení panuje na obou stranách.

– Sepište to. Na konci rozhovoru si najděte několik minut na sepsání toho, na čem jste se dohodli, a dalšího postupu. Zaměstnanec tak bude vědět, že bude následovat další setkání a diskuse k plnění odsouhlasených cílů.

– Navazujte na setkání. Jakmile se dohodnete na dalším setkání, sejděte se. Dodržením dohody dáte najevo, že pro vás rozmluva se zaměstnancem byla důležitá. Lidé se obecně více angažují, pokud vědí, že se jim dostane další zpětné vazby.

Zdroj: EduCity CZ

Další články k tématu