Našli jsme 679 nabídek

OFFICE-MANAŽER/KA

Přidáno včera
39 000 ‍–‍ 44 000 Kč
  • Zemědělský svaz České republiky
  • Praha – Nové Město

Obsluha bufetu (pouze pro OZP)

Přidáno včera
9 000 ‍–‍ 13 500 Kč Odpověď do 2 týdnů Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • Sdružení TULIPAN, z.s.
  • Liberec – Liberec II-Nové Město

Firemní právník

Přidáno včera
Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • Městská realitní agentura, s.r.o.
  • Havířov – Město

Oblastní manažer

Přidáno včera
40 000 ‍–‍ 60 000 Kč
  • RAMBROK, s.r.o.
  • Praha – Nové Město
atmoskop.cz

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.