ZSV

zkratka pro „základy společenských věd“. V rámci Národních srovnávacích zkoušek je možné absolvovat test ZSV, který je součástí přijímacího řízení na některé právnické fakulty (jako např. na PrF UK v Praze) nebo na Fakultu sociálních studií MU