zkouškové období

poslední část semestru, ve které již neprobíhá výuka a která slouží ke skládání zkoušek a přípravě na ně