zkouška

způsob ukončení některých předmětů, zpravidla těch, které obsahují přednášku. Může mít jak ústní, tak písemnou podobu. V případě neúspěchu je možné zkoušky většinou opakovat