zápočtový týden

zpravidla poslední týden výuky, v němž se získávají zápočty z příslušných předmětů (není to však pravidlem)