zápočet

způsob ukončení některých předmětů či jejich částí – zpravidla cvičení. Předpokladem pro získání zápočtu může být účast, vypracování domácích úkolů, absolvování testu