zápis (předmětů)

proces, při kterém se studenti zapisují na jednotlivé předměty (registrují se do nich), případně se zapisují do jednotlivých úseků studia