zákon o vysokých školách

zákon č. 111/1998 Sb. – základní zákon, který stanovuje a upravuje fungování vysokých škol v ČR