Vysoká škola univerzitního typu

vysoká škola, která může zajišťovat všechny typy studijních programů (bakalářské, magisterské i doktorské) a může se dělit na fakulty