Vysoká škola neuniverzitního typu

vysoká škola, která může zajišťovat pouze bakalářské a magisterské programy. Nečlení se na fakulty.