výkaz o studiu na vysoké škole

často také index. Knížečka, do níž se zapisují výsledky zkoušek a zápočtů. Na řadě škol již byla papírová podoba nahrazena elektronickou verzí