volitelný předmět

předmět, jehož absolvování není povinné pro ukončení studia