vnitrofakultní přijímací řízení

přijímací řízení, které slouží studentům dané fakulty ucházet se o přijetí na další obor. Uplatňuje se např. na Filozofické fakultě UK v Praze