veřejná VŠ

vysoká škola, která je zřízena zákonem, je samosprávná a financovaná především z veřejných prostředků