vědecká rada

orgán fakulty či vysoké školy, který např. schvaluje studijní programy, účastní se profesorského a habilitačního řízení, projednává dlouhodobý záměr VŠ