Univerzita třetího věku

systém kurzů, které jsou určeny seniorům. Nevede k získání akademického titulu