ÚIV

zkratka Úřadu pro informace ve vzdělávání, instituce spadající pod MŠMT, která se zabývá především shromažďováním statistických údajů o českém školství