uchazeč

jedinec, který se hlásí/je přijat na VŠ, ale ještě není zapsán