třístupňové studium

studium, které je rozděleno do tří etap: bakalářské, navazující magisterské a doktorské. Toto rozdělení souvisí s tzv. Boloňskou deklarací. Třístupňové studium se uplatňuje nyní už u naprosté většiny oborů, výjimku tvoří např. lékařství, psychologie či práva