Th.D.

doktor teologie – akademicko-vědecký titul. Odpovídá svou úrovní titulu Ph.D., je získáván absolvováním doktorského studia