talentové zkoušky

část přijímacích zkoušek zpravidla u uměleckých oborů