tajemník katedry

člen katedry, který má na starosti některé organizační záležitosti chodu katedry (mohou se výrazně odlišovat na jednotlivých pracovištích)