sylabus

souhrn obsahu či osnova vyučovaného předmětu, obsahuje zpravidla informace o vyučujícím, zakončení (např. zkouškou, zápočtem), rozahu atp.