studijní plán

seznam předmětů a studijních povinností, které spadají do studia konkrétního oboru. Obsahuje informace o tom, které předměty jsou pro daný obor povinné, povinně volitelné a volitelné a dále informace o tom, jaké množství předmětů je nutné absolvovat pro přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce.