studijní katalog

katalog předmětů, které se na dané VŠ vyučují. Obsahuje většinou sylaby předmětů a informace o jejich výuce a zařazení do studijních plánů