studijní informační systém

Informační systém vysoké školy, ve kterém je uložena většina dat týkajících se studia. Slouží jak studentům (prohlížení katalogu předmětů, zapisování se na předměty, na zkoušky aj.), tak pedagogům (vypisování termínů zkoušek, zapisování výsledků) a studijnímu oddělení. Často se prostřednictvím studijního informačního systému podávají i přihlášky ke studiu. K nejvýznamnějším studijním informačním systémům patří IS Masarykovy univerzity v Brně, SIS na UK v Praze, STAG Západočeské univerzity v Plzni.