studijní a zkušební řád

Vnitřní předpis vysoké školy, který stanovuje podmínky studia, skládádání zkoušek, ukončení studia atp.