studentský průkaz

identifikační průkaz, který dokládá příslušnost studenta k dané fakultě (VŠ). Často bývá integrován s průkazem ISIC