studentská komora akademického senátu

část akademického senátu, jejímiž členy jsou studenti a která je volena studentskou obcí