stipendium

finanční podpora pro studenty či akademické pracovníky. Může mít podobu prospěchových, sociálních či účelových stipendií. Může též sloužit k financování zahraničních studií