stáž

studijní či pracovní pobyt na jiném, zpravidla zahraničním akademickém pracovišti