státní zkouška

zkráceně též státnice. Zkouška, která je (zpravidla spolu s obhajobou závěrečné práce) předpokladem řádného ukončení studia na bakalářském, magisterském či doktorském stupni