státní VŠ

vysoké školy vojenské či policejní. V ČR jde o Policejní akademii České republiky a Univerzitu obrany