standardní doba studia

doba vymezená na absolvování určitého studijního programu, vzorové studijní plány jsou koncipovány s ohledem na tuto dobu; studentovi však nikdo nebrání vystudovat v kratším čase nebo si studium rozložit do více semestrů, překročení standardní doby studia o více než jeden rok však bývá na veřejných VŠ zpravidla důvodem pro placení studia