STAG

Informační systém VŠ, který používá např. Západočeská univerzita v Plzni a další školy (jedná se o zkratku „Studijní Agenda“)